Søg
Close this search box.

§ 1. PARTERNE

Underskrevne ejere af hele aktiekapitalen på kr. 500.000 i Aktionær A/S, reg. nr. 9999999, herefter kaldet Selskabet                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Stilling og navn  

Adresse  

Tlf.  

Fax  

Cpr.nr.  020209 -1441

(Aktionær Karl kapital)


og


Stilling og navn  

Adresse  

Tlf.  

Fax  

Cpr.nr.  030310 -1443

(Aktionær Anders kapital)

og


Stilling og navn  

Adresse  

Tlf.  

Fax  

Cpr.nr.  040411 -1445


(Aktionær Niels Kapital)

– tilsammen kaldet Parterne

har dags dato indgået en aktionæroverenskomst på nedennævnte vilkår.

Samejet om aktionerne vedrører hele aktiekapitalen på kr. 500.000, der er fordelt således:

Aktionær Karl Kapital . kr. 166.666,66 
Aktionær Anders Kapital. kr. 166.666,67
Aktionær Niels Kapital. kr.  166.666,67