Søg
Close this search box.

Aktieselskaber

Et aktieselskab skal have en bestyrelse på mindst tre personer, uanset selskabets størrelse.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Dog kan offentlige myndigheder eller andre være tillagt en ret til at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer, ligesom medarbejderne under visse betingelser kan have en ret til at vælge bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen skal ansætte en direktion bestående af et eller flere medlemmer.

Af vedtægterne for et aktieselskab skal det fremgå, hvor stort antallet af bestyrelsesmedlemmer er. Hertil kommer evt. medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, såfremt virksomheden i gennem de sidste 3 år har haft 35 ansatte eller derover. Disses antal skal ikke fremgå af vedtægterne.