Søg
Close this search box.

Målet Med Et Generationsskifte

Inden man går i gang med planlægningen, bør man have defineret målet med generationsskiftet.

Er målet at tilgodese et eller flere af børnene? Eller måske nogle nære medarbejdere? Eller er målet at få så mange penge som muligt for virksomheden?

Penge er ikke nødvendigvis det vigtigste element i et generationsskifte. Virksomhedens videreførelse, dens fremtidige ledelse og ejerskab samt familiemæssige forhold er som regel mindst lige så vigtige elementer.

Under alle omstændigheder bør overvejelserne altid tage udgangspunkt i virksomheden selv, da virksomhedens indtjeningsmuligheder ofte er afgørende for både den hidtidige ejers og den nye ejers økonomi.

Ikke alle virksomheder er egnet til generationsskifte. Det kan være tilfældet, hvis virksomhedens økonomiske grundlag er uløseligt forbundet med den oprindelige ejer. Eller hvis virksomhedens produktsortiment ikke kan videreudvikles på en rentabel måde til at møde fremtidens krav.

Det kan altså i nogle tilfælde være mere hensigtsmæssigt at afvikle virksomheden, eventuelt efter salg af de overskudsgivende dele.