Søg
Close this search box.

Kvaliteten af forretningsplanen vil ofte også give en indikation om kvaliteten af ledelsen.

Handlingsplanerne indeholder beskrivelser af aktiviteter, som fører til salg af virksomhedens produkter eller serviceydelser og beskrivelser af, hvorledes disse produceres og distribueres, samt hvordan hele organisationen styres.

For at kunne gennemføre disse planer, må der investeres i bygninger og driftsmidler samt lager- og debitorbeholdninger. Disse investeringer kræver kapital i form af indskud fra ejerne og/eller eventuelle fremmede.

Forretningsplanen ender i en økonomisk vurdering af, hvilke og hvor mange ressourcer det er nødvendigt at indsætte for at nå strategiplanens mål. Denne økonomiske vurdering omtales generelt som virksomhedens budgetter.

Specifikt angiver budgetterne, hvor stort et bidrag virksomheden kan indtjene under forudsætning af investeringer i produktionskapacitet, organisation og markedsføring samt kravet til kontant beredskab for at kunne betale forfaldne udgifter i den rækkefølge, som de måtte opstå.

Forretningsplanen igangsættes, når bestyrelsen finder, at de godkendte aktiviteter opfylder de strategiske mål, og de økonomiske konsekvenser er indenfor de tidligere nævnte rammer. Der findes forskellige skabeloner til opstilling af en forretningsplan. Det er vigtigt, at virksomheden vælger et indhold, der er tilpasset den aktuelle situation. Som det er nævnt tidligere, er forretningsplanen et dynamisk dokument.