Søg
Close this search box.

Temamøder

Temamøder kan alt efter deres vigtighed indgå som et punkt på et ordinært bestyrelsesmøde eller som et selvstændigt møde.

Emner for temamøder kan være:

1.       Nye lovgivningskrav, som medfører ændringer af virksomhedens drift

2.       Strategiske planer (analyse af virksomheden, stærke og svage sider samt muligheder og trusler)

3.       Salg og markedsføring, eksportmarkedsføring

4.       Virksomhedens produktsortiment og DB-struktur

5.       Administrative systemer (registrering), papirgange

6.       Virksomhedens organisationsstruktur (produktion, salg, administration, indkøb)

7.       Finansielle forhold (selvfinansiering, fremmedkapital, ansvarlig kapital, leasing), likviditetsstyringen (kassekredit, lager, debitorer, kreditorer)

8.       Personalepolitik (fravær, motivation, overskudsdeling, løn, uddannelse)

9.       Virksomhedens ånd, kultur, image, internt og eksternt

10.   Samarbejdsmuligheder med andre virksomheder (vertikale og horisontale samarbejdsmuligheder)

11.   Indkøbsorganisationen

12.   Produktionsstyring og planlægning (kapacitet, effektivitet, afhængighed, fleksibilitet)

13.   Leverance- og kundestruktur.