Søg
Close this search box.

Håndbogen

En professionel bestyrelse består af selvstændige eller tidligere erhvervsdrivende, som har skabt succes i egen virksomhed.

En professionel bestyrelse kan være med til at sikre, at virksomheden tænker langsigtet og strategisk i hverdagen, og kommer videre i sin udvikling.

Det professionelle bestyrelsesmedlem kan bl.a. skabe nye kontakter, øge tillid hos leverandører og pengeinstitutter, rådgive om fastlagte forhold samt tilføre kvalificeret diskussion om fastlæggelse af mål og strategier.

Et professionelt bestyrelsesmedlem forstår, hvad det vil sige, at ejerlederen har sat alt i spil, belånt 20 år af familiens fremtid, f.eks. sommerhus, værdipapirer, parcel hus, bil, båd mv.

Bestyrelseshåndbogen som værktøj til fremgang og succes

Denne bestyrelseshåndbog er et praktisk anvendeligt værktøj, der kan bidrage til at øge den enkelte virksomheds udbytte af at etablere en professionel bestyrelse.

Bestyrelseshåndbogen indeholder en grundig vejledning i, hvordan bestyrelseslignende organer kan sammensættes og fungere i personlig ejede virksomheder:

  • Hvad er en bestyrelse?
  • Hvordan sættes den i gang?
  • Hvordan drives en bestyrelse?
  • Hvad skal en bestyrelse beskæftige sig med?

Bestyrelseshåndbogen

Bestyrelseshåndbogen er et praktisk anvendeligt værktøj, der kan bidrage til at øge den enkelte virksomheds udbytte af at etablere en professionel bestyrelse.

Den henvender sig til såvel virksomhedsejere som bestyrelsesmedlemmer, og afspejler den definition vi har på en professionel bestyrelse, dvs.:

Kompetente fagfolk med erfaring og viden fra mangeårig praktisk og succesfuld ledergerning. Bestyrelsesmedlemmerne skal supplere hinanden og den daglige ledelse, og udgøre et samarbejdende team, der har det ene mål: ”At styrke og udvikle virksomheden”.

Når en ejerledet virksomhed beslutter sig for at etablere en professionel bestyrelse, er det en beslutning, der ofte får vidtrækkende positiv indflydelse på virksomhedens fremtid.

Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at der i ejerledede virksomheder er en række forhold der er specielle, netop fordi ejerskab og ledelse hviler i samme person. Det stiller både krav til ejer, og krav til de medlemmer, der skal fungere i bestyrelsen.

Continue Management har gennem årene opsamlet erfaringer omkring de særlige forhold, der gør sig gældende i ejerledede virksomheder, bl.a. i forbindelse med deltagelse i en række bestyrelser. Det er vort håb, at endnu flere virksomheder vil drage fordel af vor erfaring.

Indhold og brug af Bestyrelseshåndbogen er bygget op omkring den proces, små og mellemstore virksomheder uvægerlig skal igennem, når beslutningen om at etablere en professionel bestyrelse skal tages. Nemlig spørgsmålene om hvad en bestyrelse er, hvordan den igangsættes, hvordan den drives, hvad den skal lave.

Bestyrelsesbegrebet er almindeligvis reserveret til de såkaldte lovpligtige bestyrelser – d.v.s, bestyrelser i aktieselskaber og større anpartsselskaber, men det udelukker ikke, at personlig ejede virksomheder kan have gavn af en bestyrelse.

Som noget ekstraordinært indeholder bestyrelseshåndbogen derfor en grundig vejledning i, hvordan bestyrelseslignende organer kan sammensættes og fungere i personlig ejede virksomheder.

En bestyrelseskontrakt kan udgøre aftalegrundlaget for en bestyrelse i en personlig ejet virksomhed, og selvom der ikke er lovgivet herfor, er det uden de store vanskeligheder muligt at etablere et bestyrelseslignende organ, som kan varetage ganske de samme opgaver som en lovpligtig bestyrelse.

Det er vort håb, at denne bestyrelseshåndbog må være til gavn for små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale, som tænker progressivt og vil fremad.