Søg
Close this search box.

Hvad er virksomheden værd?

Generelt

Værdiansættelse af virksomheder er generelt en kompliceret affære. Den “rigtige” pris kan ikke beregnes, men er den pris, som køber og sælger i fællesskab kan blive enige om.

Til brug for forhandlingerne kan man anvende forskellige teoretiske metoder, hvoraf den teoretisk mest korrekte består i at omregne de forventede fremtidige nettobetalinger fra virksomheden til nutidskroner.

I praksis anvender man ofte tommelfingerregler, hvor værdien af virksomheden findes ved at multiplicere et gennemsnitligt resultat før skat (Earning – “E”) med en faktor, der afspejler den pris, som lignende virksomheder handles til eksempelvis på børsen (“Price/Earning” – “P/E”).

Familiehandler

Ved familiehandler eller ved salg til nære medarbejdere er der det specielle forhold, at parterne ikke nødvendigvis har modsatrettede interesser.

Skattemæssigt skal værdien af virksomheden som hovedregel sættes til handelsværdien. Skatte myndighederne anerkender normalt ikke de teoretiske modeller som beskrevet ovenfor. I stedet er der udarbejdet vejledninger til brug for værdiansættelse af en række aktivtyper, f.eks. goodwill, aktier og fast ejendom.