Søg
Close this search box.

Skatter og afgifter

For den hidtidige ejer har det stor økonomisk betydning, at han som udgangspunkt beskattes af fortjenesten ved afståelsen af virksomheden. Denne afståelsesbeskatning kan dog undgås i nogle tilfælde, hvis virksomheden overdrages med skattemæssig succession, hvorved den nye ejer i stedet overtager skatteforpligtelsen.

Ved valg af generationsskiftemodel er de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser vigtige.

Beskatningen afhænger af virksomhedstypen, de konkrete omstændigheder og den valgte model for generationsskiftet.

Ofte er det muligt at reducere skatter og afgifter ved en hensigtsmæssig planlægning af generationsskiftet.

Succession er et skattemæssigt begreb, som betyder, at den hidtidige ejer ikke beskattes af avancerne ved overdragelsen af virksomheden, mod at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers skattemæssige stilling med hensyn til anskaffelsessummer og skattemæssigt nedskrevne værdier.