Søg
Close this search box.

Rådgivning Til Iværksættere

STIFT ET SELSKAB

Den nye virksomhed bør lægges i et anpartsselskab. Derved begrænser man det personlige ansvar til det indskud, der er selskabets grundlag. Det kræver, at man råder over kontanter eller værdier, som kan opgøres til 125.000 kr. Udviklingsaktiviteter kan måske indgå som aktiv.


Det er en god idé at lade et holdingselskab eje driftsselskabet. Derved vil der kunne opnås skattemæssige fordele både på kort og langt sigt.

BESKYT DINE RETTIGHEDER

Det er sædvanligt, at iværksættere får brug for kapital og derfor må fortælle om projekterne. Det er vigtigt, at man generelt er forsigtig med at fortælle om sine ideer og koncepter og man bør derfor sørge for patentbeskyttelse og i øvrigt indgå udtrykkelige aftaler om fortrolighed og beskyttelse af immaterielle rettigheder før man åbner op for en nærmere beskrivelse.

GODE RÅDGIVERE

Det er af største betydning at have gode rådgivere. Man skal have en tålmodig bank-forbindelse, som har beføjelser til at disponere uden, at sagen skal igennem et stort bureaukrati. En revisor må man også have, så der kan skabes tillid til, at regnskaber og budgetter er baseret på realistiske opgørelser og forventninger. Endelig bør man selvfølgelig sikre juridisk gennemgang af planer og aftaler.

AFTALERNE ER VIGTIGE

Når først aftalerne er indgået, fanger bordet, og det kræver almindeligvis enighed for at ændre dem. Derfor må man vurdere om aftalerne er rimelige – ikke kun ved aftaleindgåelsen – men også senere, når virksomheden (forhåbentlig) er blevet mange millioner værd.