Søg
Close this search box.

Arv

Hvis generationsskiftet ikke er gennemført inden den hidtidige ejers død, sker generationsskiftet ved, at den yngre generation arver. Der skal så betales boafgifter. Afgiften relaterer sig til selve boet og ikke til arvingerne.

Der skal betales en boafgift på 15% af den del af boets samlede værdi, der ligger over et bundfradrag på 216.900 kr. (2002-beløb), og en tillægs boafgift på 25% af den arv, der tilfalder fjernere arvinger. Der skal ikke betales boafgift af arv, der tilfalder ægtefællen.

De nære arvinger, der altså ikke skal betale afgift ud over boafgiften på 15 %, er:

  • Børn, stedbørn og børnebørn
  • Forældre
  • Barn eller stedbarns ikke-fraseparerede ægte fælle
  • Personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet
  • Afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle
  • Plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år

Af arv til alle andre – herunder arvinger uden for familieforhold – skal der betales en yderligere tillægsboafgift på 25 % af arven efter betaling af boafgiften på 15 %. Det giver en samlet boafgift på 36, 25 %.