Søg
Close this search box.

Hvem skal tilgodeses?

Den hidtidige ejer har normalt en række personlige motiver til at gennemføre et generations skifte:

Næste generation

Ved et generationsskifte af en familieejet virksomhed er det primære ønske ofte, at næste generation skal videreføre virksomheden.

Dette forudsætter naturligvis, at et eller flere af børnene både kan og vil overtage virksomheden. Men det kræver også, at den ældre generation accepterer den næste generations overtagelse af virksomhedens ledelse. For at overvinde eventuelle mentale barrierer forbundet hermed kunne man overveje at gøre brug af en ny bestyrelse.

Flere arvinger

Hvis den nuværende ejer har flere børn, skal der tages stilling til fordelingen af arven mellem børnene. Der skal også tages stilling til, om det barn eller de børn, der overtager virksomheden, skal betale fuld pris eller om virksomheden skal sælges billigt. Samt hvornår betalingen for virksomheden skal erlægges og om der eventuelt skal gives et lavtforrentet eller rentefrit lån.

Disse spørgsmål bør gennemdrøftes i familie-kredsen, så der opnås fuld enighed om beslutningerne.

Medarbejdere

Hvis virksomheden ikke skal videreføres af et eller flere børn, kan man overveje at sælge virksomheden til en eller flere medarbejdere.

Også i dette tilfælde skal der tages stilling til værdiansættelse af virksomheden og til finansiering af købet.