Søg
Close this search box.

Et generationsskifte indebærer ejerskifte

HVAD ER ET GENERATIONS SKIFTE?

Et generationsskifte indebærer ejerskifte. Altså, at virksomheden helt eller delvist får en ny ejer. Den nye ejer kan være et familiemedlem (typisk et barn), en nær medarbejder eller en helt anden.

Dette website beskriver udelukkende generationsskifte af ejerledede erhvervsvirksomheder. Det omhandler ikke overdragelse af børsnoterede virksomheder og heller ikke overførsel af andre personlige aktiver.

De samlede overvejelser i forbindelse med et generationsskifte bør indeholde de skattemæssige konsekvenser, da de kan have stor indflydelse på de rent økonomiske betingelser.

Der findes ikke en særlig lovgivning, som regulerer de skattemæssige konsekvenser af et generationsskifte. Udgangspunktet er, at der skal betales skat af avancer, der udløses i forbindelse med overdragelse af en virksomheds aktiver og passiver.

Ved overdragelse til familiemedlemmer og nære medarbejdere kan man i nogle tilfælde udskyde beskatningen ved at anvende de såkaldte successionsbestemmelser. Læs mere herom.

Vi tager forbehold for eventuelle fejler og mangler.