Søg
Close this search box.

Forretningsplanens dimensioner

Forretningsplanen er først og fremmest et ledelsesværktøj, som direktionen og bestyrelsen bruger, når der skal tages afgørende beslutninger. Forretningsplanen er et dynamisk dokument, som principielt ændres hver gang, en markedsmæssig eller intern betingelse ændres.

Forretningsplanen resumerer de strategiske overvejelser, beskriver de handlinger, som opfylder de strategiske mål, og viser de økonomiske konsekvenser heraf.

Derfor er forretningsplanen også et vigtigt dokument, når virksomheden skal præsenteres for investorer. Med en veldisponeret forretningsplan i hånden får investoren besvaret nogle væsentlige spørgsmål. Hvad er virksomhedens forretningsmæssige grundlag? Hvordan organiserer man en udnyttelse af disse muligheder? Hvor stort et afkast giver den investerede kapital?