Søg
Close this search box.

Juridisk struktur

Virksomhedens juridiske struktur kan være bestemmende for generationsskiftet. Ofte er det mere kompliceret at gennemføre et generationsskifte af en personligt ejet virksomhed end af et selskab.

Det kan derfor være en fordel at omdanne en personligt ejet virksomhed til et selskab inden generationsskiftet, således at der sker overdragelse af aktierne i selskabet frem for virksomhedens aktiver og passiver.

Selv om virksomheden allerede drives i selskabsform, kan hensigtsmæssige ændringer i selskabet eller koncernen være påkrævede. Der kan f. eks. blive tale om følgende ændringer:

  • Slankning af selskabet, f.eks. ved salg af aktiviteter, kapitalnedsættelse eller udlodning af udbytte mv.
  • Udskillelse af hele eller dele af selskabet til separate selskaber.
  • Etablering af et holdingselskab ved aktieombytning eller ved tilførsel af aktiver.
  • Sammenlægning (fusion) af et eller flere selskaber i koncernen.