Søg
Close this search box.

Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer

I aktieselskaber og anpartsselskaber har medarbejderne ret til at vælge medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, når virksomheden i gennemsnit de sidste 3 år har haft 35 ansatte eller der over. Selskaber med færre ansatte eller personlig ejede virksomheder, er ikke omfattet af bestemmelserne om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Vælger et aktieselskab eller et anpartsselskab at få medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen, uden at selskabet efter lovgivningen er forpligtet hertil, gælder de samme regler som for selskaber med 35 ansatte og derover for så vidt angår valghandlingen.

For personlig ejede virksomheder, der ønsker medarbejdere i bestyrelsen, gælder ingen regler.

Hvorfor medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, hvis det ikke er lovpligtigt?

For det første er det vigtigt, at den professionelle bestyrelse får tilført såvel ekstern som intern ekspertise. Den eksterne ekspertise kommer fra de eksterne bestyrelsesmedlemmer, som jo netop vælges ud fra virksomhedens specifikke behov. Medarbejderne derimod kender i kraft af deres daglige arbejde i virksomheden til problemerne på “gulvet”. De er derfor en vigtig del af den interne ekspertise.