Søg
Close this search box.

Virksomhedens planlægning

Bestyrelsens opgave er, hvad enten det er lovpligtige eller ikke lovpligtige bestyrelser, at sikre, at ejernes investering bliver forrentet bedst muligt, og at der er penge til at betale for de indkøb som gøres i fremtiden, d.v.s., at der er et tilstrækkeligt finansielt beredskab.

Selvom den daglige ledelse, direktionen, i små og mellemstore virksomheder ofte er identisk med ejeren, er det bestyrelsens formelle opgave at påse, at forvaltningen af de investerede penge foregår godt.

I praksis ledes virksomheden ved at bestyrelsen afstikker nogle økonomiske og indholdsmæssige rammer for direktionens aktiviteter. Med dette udgangspunkt igangsætter direktionen aktiviteter som befinder sig indenfor de afstukne rammer.

Om direktionen gør det godt eller skidt, er ofte vanskeligt at afgøre. Man kan forestille sig situationer, hvor resultatet er godt, men hvor mulighederne var endnu bedre, og modsat et dårligt resultat, hvor alternativet havde været endnu værre. I begge situationer kan man ved en overfladisk vurdering vælge den forkerte konklusion.

Vurderingen af direktionens indsats koncentreres om, hvor godt denne ser de muligheder, som omgivelserne giver, og hvor god vedkommende er til at udnytte dem, indenfor de af bestyrelsen fastsatte rammer. Nøgleordet er planlægning.

Bestyrelsens opgave er at godkende de planer, som direktionen lægger frem og sørge for, at planerne holdes. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal bestyrelsen sikre sig, at den alternative plan, der skal gennemføres, er rimelig. Bestyrelsen har altså ansvaret for, at planlægningen i virksomheden afspejler de ændringer, som sker på markederne og for kontrollen af, at planlagte aktiviteter gennemføres. Ansvaret håndteres i praksis ved at direktionen på bestyrelsesmødet resumerer de gennemførte og planlagte aktiviteter og fremlægger dokumentation, som viser, at konsekvenserne af de nævnte aktiviteter er gode og under kontrol.

Direktionens forventninger til udviklingen i de forretningsmæssige muligheder er grundlaget for virksomhedens planlægning og et væsentligt element i den strategiske plan, som bestyrelsen bruger til at vurdere rammerne for direktionens handlinger.

Virksomhedens strategiovervejelser er endvidere også en væsentlig del af forretningsplanen, som er det dokument, der til enhver tid sammenholder udviklingen i omverdenen med planlagte aktiviteter og de dermed forbundne indtægter og udgifter.