Søg
Close this search box.

Anpartsselskaber

Reglerne om bestyrelser i anpartsselskaber er blevet forenklede pr. >> 1/1-97<<, og siger nu i al sin enkelthed, at et anpartsselskab skal ledes af en direktion, en bestyrelse eller af såvel en direktion som en bestyrelse. Har selskabet kun et ledelsesorgan (direktion eller bestyrelse), udøver dette de samlede ledelses opgaver, der tilkommer bestyrelse og direktion.