Søg
Close this search box.

Forholdet mellem bestyrelsen og virksomheden

Bestyrelsen i en personlig ejet virksomhed skal naturligvis udføre opgaver og opfylde de pligter, som den ifølge bestyrelseskontrakten og almindelige regler om god bestyrelsesskik har påtaget sig. Gør den ikke det, og lider virksomheden herved et tab, er der ikke tvivl om, at bestyrelsesmedlemmerne skal erstatte dette tab.

Ansvars- og erstatningsbetingelserne er i øvrigt de samme som beskrevet i afsnittet om de lovpligtige bestyrelser, hvilket altså vil sige, at det enkelte bestyrelsesmedlem skal opfylde betingelserne for at ifalde ansvar. Der er som nævnt tale om dansk rets almindelige regler om erstatning, men afgørelsen af, om bestyrelsen har handlet uforsvarligt, tager for de personlig ejede virksomheder ikke sit udgangspunkt i selskabslovenes bestemmelser om bestyrelsens pligter og arbejdsopgaver, men derimod i bestyrelseskontrakten og de almindelige regler om god bestyrelsesskik.