Søg
Close this search box.

Bestyrelsens Rettigheder Og Pligter

Rettigheder

Bestyrelsesmedlemmer har ved at påtage sig et bestyrelseshverv nogle rettigheder. Disse skal gennemgås i de følgende afsnit.

Ligestilling

Bestyrelsesmedlemmerne er i deres arbejde i bestyrelsen ligestillede. Om man er valgt på generalforsamlingen, udpeget af en offentlig myndighed eller valgt af medarbejderne, er uden betydning. Alle bestyrelsesmedlemmer er lige, og har de samme retligheder og pligter.

I forretningsordenen er det dog ofte bestemt, at formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.

Pligter

Som modstykke til bestyrelsesmedlemmernes rettigheder er der også pligter, som skal kendes og overholdes. Bestyrelsesmedlemmernes pligter hænger nøje sammen med det erstatningsansvar, som nu oftere end tidligere bliver gjort gældende mod bestyrelsen eller dens enkelte medlemmer.

Uenighed

Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til på bestyrelsesmøder at tilkendegive sin mening, herunder at den pågældende er uenig med den øvrige bestyrelse eller med flertallet af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmet har endvidere ret til at kræve, at denne uenighed nedfældes i referat eller protokollat, og bestyrelsesmedlemmet har ligeledes ret til på en generalforsamling at tilkendegive, at der har været uenighed i bestyrelsen.

Ind- og udtræden

Når bestyrelsesmedlemmet er valgt på generalforsamlingen eller af medarbejderne eller udpeget, indtræder den pågældende i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmet har altid ret til på ethvert tids punkt at udtræde af bestyrelsen, såfremt den pågældende ikke længere finder at kunne påtage sig hvervet.

Er der tale om en personlig ejet virksomhed, indtræder bestyrelsesmedlemmet ved aftalens indgåelse og har samme ret som bestyrelsesmedlemmer i selskaber til at udtræde, hvis den pågældende ikke længere finder at kunne påtage sig hvervet.

Tegningsret

Den samlede bestyrelse kan altid tegne virksomheden udad til. Samme ret til at tegne virksomheden har hvert enkelt bestyrelsesmedlem, med mindre der i vedtægterne er gjort begrænsninger i denne ret. Således bestemmes det ofte i vedtægterne, at to eller flere i forening alene kan tegne virksomheden udadtil. Dette er ofte formanden og direktøren eller formanden og et andet bestyrelsesmedlem.

Honorar

Bestyrelsesmedlemmet har ret til at oppebære et honorar, som fastsættes af generalforsamlingen, fremgår af vedtægterne, eller såfremt der er tale om en personlig ejet virksomhed, fremgår af bestyrelseskontrakten.