Søg
Close this search box.

HVORDAN SER FREMTIDEN UD?

Ud over spørgsmålet om virksomhedens fremtidige ledelse og ejerskab skal den hidtidige ejer tage hensyn til en lang række privatøkonomiske forhold:

  • Hvad er kravet til det fremtidige rådighedsbeløb?
  • Er der andre indkomstkilder end afkastet af den solgte virksomhed?
  • Hvad skal prisen for virksomheden fastsættes til og hvornår skal betalingen falde?

Pension

Mange virksomhedsejere sparer ikke op til pensionen og sætter i stedet deres lid til afkastet af virksomheden (herunder afkastet af salgssummen efter salget).

Det kan vise sig at være en uhensigtsmæssig disposition. For det første kan det betyde, at virksomheden bliver sværere at sælge på grund af overkapitalisering. For det andet kan “pensionen” (virksomheden) forsvinde i tilfælde af en konkurs.

Den hidtidige ejer bør derfor i god tid overveje en privat opsparing, enten i form af pensionsordninger eller en likvid formue i øvrigt.