Søg
Close this search box.

Hvordan finansieres generationsskiftet?

Den nye ejer vil normalt foretrække, at ledelsen og ejerskabet af virksomheden overdrages inden for en overskuelig årrække eller eventuelt på én gang.

Hvis virksomheden ikke kan overdrages som gave, må den nye ejer betale for den. Den yngre generation har sjældent selv midler nok til købet af virksomheden og der opstår derfor et behov for en finansiering af købesummen.

Finansieringen kan opnås enten ved låneoptagelse hos en ekstern långiver (f.eks. en bank) eller ved udstedelse af et gældsbrev til den hidtidige ejer.

Det kan dog være vanskeligt for den yngre generation at stille fornøden sikkerhed for banklån mv. og en kombination af familie- og fremmedfinansiering, er derfor ofte nødvendig.

Uanset finansieringsform vil den nye ejer blive belastet med betydelige rente- og afdragsbyrder, som måske skal finansieres af højt beskattede personlige indtægter.

Det skal derfor altid tilstræbes, at den nye ejer og/eller virksomheden ikke pålægges rente- og afdragsbyrder, der overstiger virksomhedens forventede indtjening.