Søg
Close this search box.

Møde- og emneplaner

Bestyrelsens møder

Det er sædvanligt at afholde bestyrelsesmøder 4-6 gange årligt. Varigheden af møderne vil være vekslende alt efter selskabets størrelse og den situation, selskabet på det pågældende tidspunkt befinder sig i.

Forberedelsen af et bestyrelsesmøde vil sædvanligvis være pålagt direktionen i samarbejde med formanden. Det er ligeledes sædvanligt at indkalde bestyrelsesmøder med mindst 8 dages varsel, således at bestyrelsesmedlemmerne har en weekend til for beredelsen.

Bestyrelsen fastlægger ofte datoer for ordinære bestyrelsesmøder et år frem i tiden. På samme måde kan der udarbejdes en årsplan, hvori eventuelle temamøder indarbejdes.

Af årsplanen skal det endvidere fremgå, hvornår regnskab og budget skal godkendes, halvårsregnskaber forelægges el.lign.

Møde- og emneplan

Fastlæggelse af en møde- og emneplan kan være en del af forretningsordenens bestemmelser, men uanset om dette er tilfældet eller ej, er det vigtigt, at bestyrelsen fastsætter bestyrelsesmøderne et år frem i tiden. Herved sikres det, at alle kan reservere dagen i god tid.

Når bestyrelsen er kommet over den første indkøringsfase, er det formålstjenligt, at der fastlægges et særligt emne, som skal behandles på de kommende møder. Dette kan f.eks. være en granskning af produktionen.

Forslag til første mødedag

Kl. 10.00         Velkomst og præsentation af bestyrelsens medlemmer

Kl. 10.30         Præsentation af virksomheden v/ ledelsen – produkter – medarbejderstaben – organisationsstrukturen (produktion, salg, administration o. lign.) – økonomisk udvikling (drift, status og investering)

Kl. 12.30         Rundvisning

Kl. 13.00         Frokost

Kl. 14.00-17.00 Bestyrelsesmøde

Eksempel på dagsorden for det første bestyrelsesmøde

1. Konstituering (valg af formand, sekretær…)

2. Valg af referent

3. Udfærdigelse af forretningsorden

4. Mødeplan

5. Fremtidig afvikling af møder (formen, skriftligt oplæg o. lign.)

6. Generel diskussion med hensyn til kommende initiativ- og indsatsområder

7. Underskrivelse af anmeldelse til Erhvervs- og Selskabs styrelsen (kun for selskaber)

8. Eventuelt

lønsomhed, virksomhedens salgsorganisation, udviklingsopgaver el.lign. Disse områder kan også danne grundlaget for egentlige temamøder.