Søg
Close this search box.

SWOT-analyse

En SWOT-analyse giver et overblik over en virksomheds status på et givet tidspunkt. Når du har vurderet og erkendt virksomhedens status har du større mulighed for at lave en strategi for virksomhedens fremtidige drift.

SWOT analysen er opbygget, så den viser:

Virksomhedens indre formåen (Styrke- Svagheder)

Omgivelsernes indvirkning på virksomheden (Muligheder – Trusler)

STYRKER

Styrke er det firmaet er god til. Det er nogle karakteristika, der giver det en god slagkraft.

Det kan f.eks. være: Personlige egenskaber, viden på kerneområder, familie, godt navn, lokaler, god økonomi, positiv bank, speciel organisering, samarbejdspartnere, virksomhedsidéen, indtjening, omsætning, anderledes produktet/ydelse, nye produkter, ny teknologi, unik markedsføring….

MULIGHEDER

Mulighederne på markedet kan være mange eller få.

Muligheder kan f.eks. skyldes: Nye kunder, øget købekraft, øgede fødsler, udbygning af offentlige institutioner, nye trends, ny teknologi, døende konkurrenter, kapitaltilskud, timing, netværk, støtte/tilskud, leverandørfinansiering, kortere indtrængningstid, ny lovgivning, valutakrise i Asien…

SVAGHEDER

Svaghed er noget firmaet ikke har, det gør ikke noget dårligt i forhold til konkurrenterne eller lignende, der kunne sætte firmaet i en dårlig situation.

Det kan f.eks. være: Personlige egenskaber, manglende viden på kerneområder, familie, belastet navn, skjulte lokaler, dårlig økonomi, skeptisk bank, speciel organisering, samarbejdspartnere, virksomhedsideen, indtjening, omsætning, anderledes produktet/ydelse, gamle produkter, forældet teknologi, manglende markedsføring.

TRUSLER i omgivelserne

Trusler er faktorer fra omgivelserne der truer virksomhedens forretningsmuligheder.

Det kan f. eks, være: kunder flytter/lukker, købekraft svækkes, få fødsler, byggestop, nye trends, ny teknologi, nye konkurrenter, timing, netværk smuldrer, støtte/tilskud, leverandørbetingelser, kortere tid til indtrængning, ny lovgivning, terrorisme.

SWOT analysen skal være det værktøj, der gør dig i stand til at evaluere din virksomhed og drage konklusioner. De vigtigste spørgsmål analysen skal være med til at analysere og besvare er:

  1. Har virksomheden nogle kerneydelser, som man kan bygge en strategi op omkring?
  2. Har virksomheden svagheder, der gør den meget sårbar – og er der tiltag der kan rette op på situationen.
  3. Hvilke muligheder på markedet kan virksomheden gøre brug af med den viden og de ressourcer den har i dag. Husk muligheder uden ressourcer er blot en illusion.
  4. Hvilke eksterne trusler skal virksomheden tage sig i agt for?

STRATEGI

Muligheder og trusler har indflydelse på hvor attraktiv en virksomhed er. Derfor skal en strategi bl.a. have flg. karakteristika:

Muligheder og trusler har indflydelse på hvor attraktiv en virksomhed er. Derfor skal en strategi bl.a. have flg. karakteristika:

1. Være rettet mod de muligheder på markedet, der er godt forankret i virksomhedens styrke

2. Virke som et forsvar mod trusler fra omgivelserne