Søg
Close this search box.

Skal virksomheden tilpasses (salgsmodning) ?

Ledelse og organisation

En af de vigtigste faktorer for et succesrigt generationsskifte er den nye ejers lederevner. Ved overdragelse til familiemedlemmer er den hidtidige ejer måske ikke helt upartisk ved bedømmelsen heraf.

Det kan derfor eventuelt overvejes at give arvingen en god ballast ved først at udvikle hans lederevner hos en anden virksomhed.

Lige så vigtigt som den nye ejers lederevner er den hidtidige ejers evne og vilje til at acceptere ledelsesskiftet. Det kræver et åbent og ærligt samarbejde og i en overgangsfase kan det være nødvendigt med en helt præcis fordeling af opgaver og ansvar i virksomheden – samt en eventuel ny upartisk bestyrelse.

Under alle omstændigheder bør ledelsesskiftet forberedes i god tid.