Søg
Close this search box.

Passivposter

PASSIVPOSTER VED SUCCESSION MED GAVE

Succession kan vælges, uanset om overdragelsen sker ved gave, ved en kombination af salg og gave eller ved salg på markedsvilkår.

Den nye ejer overtager den hidtidige ejers skattebyrde på de aktiver, der overdrages med succession.

Ved værdiansættelsen af de enkelte aktiver skal der derfor tages hensyn til denne skattebyrde ved at modregne en passivpost.

Alt afhængigt af de enkelte aktiver beregnes passivposten som 30 %, 20 % eller 12,5 % af den fortjeneste, der ville være fremkommet, hvis den hidtidige ejer havde solgt aktiverne uden succession. Ved overdragelse af aktiver som hel eller delvis gave skal der betales gaveafgift af gavens værdi; dvs., efter fradrag af passivposter.

Selv om det ikke er meningen at overdrage virksomheden med et egentligt gaveelement, bør prisen dog altid reduceres med passivposten.