Søg
Close this search box.

Generalforsamlingen

I aktie- og anpartsselskaber skal der afholdes generalforsamling. Ifølge loven har revisor ret til at være til stede på generalforsamlingen. Revisor skal være til stede, hvis bestyrelsen, et bestyrelsesmedlem, en direktør eller en selskabsdeltager anmoder om det.

På generalforsamlingen skal revisor besvare spørgsmål om regnskaber m.v., som påtegnes af revisor og behandles på den pågældende generalforsamling.

Ofte gennemgår revisor årsregnskabet og besvarer tekniske og forståelsesmæssige spørgsmål fra generalforsamlingen. Det er dog vigtigt at fastslå, at det er bestyrelsen, der aflægger årsregnskabet.

I et selskab er generalforsamlingen selskabets øverste myndighed.

Generalforsamlingens opgaver er ifølge lovgivningen:

  • At vælge bestyrelse og revisor
  • At godkende årsregnskabet
  • At træffe afgørelse om anvendelse af overskud/dækning af tab
  • At ændre selskabets vedtægter
  • Opløsning af selskabet.

Mellem generalforsamlingerne ledes selskabet af bestyrelsen, som på den efterfølgende generalforsamling må stå til ansvar for selskabets ledelse i den forløbne periode.

På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning for det forløbne år. Beretningen aflægges sædvanligvis af formanden.

Bestyrelsen er endvidere pligtig til at besvare spørgsmål fra deltagerne i generalforsamlingen både med hensyn til beretningen og til regnskabet.