• 76 13 13 13
  • info@bestyrelseseksperten.dk
  • Amigovej 7 · 6710 Esbjerg

§ 10. KONVENTIONALBOD

I tilfælde af overtrædelse af tavshedspligten i § 8 og/eller konkurrenceklausulen i § 9 forfalder en konventionalbod på kr. 100.000 hver gang, der sker en sådan overtrædelse.

Enhver overtrædelse kan ligeledes imødegås ved fogedforbud. Konventionalboden er ikke til hinder for, at de(n) forurettede Part(er) i øvrigt kan fremsætte erstatningskrav for dokumenteret tab i forbindelse med overtrædelsen.