Søg
Close this search box.

§ 10. KONVENTIONALBOD

I tilfælde af overtrædelse af tavshedspligten i § 8 og/eller konkurrenceklausulen i § 9 forfalder en konventionalbod på kr. 100.000 hver gang, der sker en sådan overtrædelse.

Enhver overtrædelse kan ligeledes imødegås ved fogedforbud. Konventionalboden er ikke til hinder for, at de(n) forurettede Part(er) i øvrigt kan fremsætte erstatningskrav for dokumenteret tab i forbindelse med overtrædelsen.