Søg
Close this search box.

§ 11. OPSIGELSE

Aktionæroverenskomsten kan opsiges skriftligt af hver af Parterne med 6 måneders varsel til en måneds udgang.

Den opsigende Part har pligt til at tilbyde de øvrige Parter sine aktier i Selskabet efter reglerne i § 7. fælde af overtrædelse af tavshedspligten i § 8 og/eller konkurrenceklausulen i § 9 forfalder en konventionalbod på kr. 100.000 hver gang, der sker en sådan overtrædelse.