Søg
Close this search box.

§ 12. MISLIGHOLDELSE

Såfremt en af Parterne misligholder nærværende aftale eller sit ansættelsesforhold over for Selskabet, er de forurettede Parter, såfremt de er enige heri, berettigede til med øjeblikkelig virkning at hæve nærværende aftale efter reglerne i § 7 og den misligholdendes ansættelse i Selskabet, at sælge deres aktier eller at købe den misligholdendes Parts aktier.

Ved misligholdelse henregnes bl.a. misligholdelse af økonomiske forpligtelser over for de øvrige Parter eller Selskabet og grov forsømmelse af arbejdsforpligtelser.

En overtrædelse af bestemmelserne i nærværende kontrakt er i alle tilfælde at betragte som misligholdelse.