Søg
Close this search box.

§ 13. TVISTER

Enhver tvist om forståelsen af nærværende aftale afgøres endeligt og bindende ved voldgift. Parterne udpeger hver en voldgiftsmand. Formanden for voldgiftsretten udpeges af præsidenten for Sø- og Handelsretten.

Aftalen er undergivet dansk ret og værneting Olderbjerg.