Søg
Close this search box.

§ 2. ARBEJDSDELING

Karl Kapital har ansættelse i Selskabet som administrerende direktør.

Anders Kapital har ansættelse i Selskabet som produktions- og udviklingschef.

Niels Kapital ansættelse i Selskabet som marketingchef.

I overensstemmelse med Parternes stilling varetager de hver sit ansvarsområde.

Anders og Niels Kapital varetager i samarbejde den daglige ledelse, men Karl Kapital er øverste, ansvarlige leder. Alle Parterne forpligter sig til at holde hinanden orienteret om de dispositioner, som de hver især træffer i overensstemmelse med Parternes stilling.

Der udarbejdes ansættelseskontrakter, der bl.a. præciserer Parternes arbejdsforpligtelser over for Selskabet.

Den indkomst, Parterne hver især tilfører Selskabet, indgår i dette.

Enhver bibeskæftigelse kræver enighed mellem Parterne, medmindre den sker uden for arbejdstiden, og i øvrigt ikke er til gene for Selskabet. Indtægten ved bibeskæftigelse anses som personlig indkomst.