Søg
Close this search box.

§ 3. UDBYTTE

Parterne er enige om at anvende Selskabets overskud til konsolidering af Selskabet, indtil der er opnået en konsolideringsgrad på 30 %. Herefter tilrettelægges udbyttepolitikken under passende hensyntagen til Selskabets konsolidering og fortsatte drift.

I tilfælde af uenighed mellem Parterne om udbytteprocenten skal mindst 3/4 af overskuddet forblive i Selskabet.