Søg
Close this search box.

§ 5. ANSVAR, KAPITALFORHOLD OG KAUTION

Selskabets forpligtelser påhviler alene Selskabet og ikke Parterne personligt. Parterne er ikke forpligtede til at påtage sig kaution eller stille anden sikkerhed for Selskabets gæld.

Selskabet skal søge kredit stillet gennem almindelige bankkreditter på maksimalt kr. 3 millioner, såfremt Parterne anser dette for hensigtsmæssigt.