• 76 13 13 13
  • info@bestyrelseseksperten.dk
  • Amigovej 7 · 6710 Esbjerg

§ 6. PARTERNES FINANSIELLE FORHOLD

Parterne holder gensidigt hinanden orienteret om hovedindholdet af Parternes personlige formueforhold. Ingen af Parterne må indgå i spekulations- eller kautionsforhold, medmindre Parterne bliver enige om dette.