Søg
Close this search box.

§ 8. TAVSHEDSPLIGT

Parterne har tavshedspligt om alle lovlige forhold, der opnås i forbindelse med Selskabet.

Denne bestemmelse har også gyldighed efter nærværende kontrakts ophør.

En Part kan hverken helt eller delvis lade sin aktie i Selskabet overgå til andre, det være sig ved frivillig overdragelse, til kreditorer, ved arv eller på anden måde, uden at de andre Parter har haft lejlighed til at erhverve aktien.