Søg
Close this search box.

§ 9. KONKURRENCEKLAUSUL

Såfremt en Part udtræder af Selskabet, uanset af hvilken grund, og såfremt Selskabet fortsætter, er Parten i en periode på 3 år efter sin fratræden omfattet af følgende konkurrenceklausul:

Parten er ikke berettiget til hverken direkte eller indirekte eller på nogen anden måde at blive økonomisk interesseret i en virksomhed, der helt eller delvist konkurrerer med Selskabet.

Ligeledes er Parten ikke berettiget til at starte, tage ansættelse i eller arbejde for en sådan virksomhed, herunder som bestyrelsesmedlem eller konsulent – uanset om aktiviteten er lønnet eller ulønnet.

Konkurrenceklausulen gælder for hele Danmark.

Ved udtrædelsestidspunkt forstås i henseende til denne konkurrenceklausul det tidspunkt, hvor den udtrædende Parts andel tilbydes de andre Parter efter reglerne i § 7.