Søg
Close this search box.

Typiske problemområder

I forbindelse med den overordnede styring og kontrol skal bestyrelsen være opmærksom på en række problemområder. Her er nogle eksempler:

1.       Virksomhedens økonomi og likviditet

2.       Den daglige ledelses kvalifikationer

3.       Den interne organisations effektivitet og kompetence

4.       Virksomhedens forsikringsforhold

5.       Indholdet af revisionsprotokollen

6.       Generationsskifteproblemer

7.       Udvidelse/ændring af juridisk struktur

8.       Er forretningsgangene effektive og lovmedholdelige.

Spektret er bredt. Derfor er viden om og erfaring med, hvordan en virksomhed fungerer helt afgørende for en bestyrelses succes.

Den økonomiske udvikling er, når alt kommer til alt, det afgørende kriterium for, om virksomhedens fortsatte eksistens kan sikres og vækstmulighederne udnyttes.

Derfor anbefales det bestyrelsen at koncentrere sig meget om at følge økonomien på fire områder:

1. Lønsomheden – evnen til at tjene penge i forhold til den investerede kapital

2. Likviditeten – evnen til at betale, hvad man skylder til tiden

3. Soliditeten – evnen til at lide tab uden det går ud over kreditorerne

4. Finansieringen – evnen til at sikre, at kapitalfremskaffelsen er større end kapitalanvendelsen.

Det er vanskeligt at anvise konkrete løsningsforslag på de typiske problemfelter, da de helt afhænger af den enkelte virksomheds situation. Overvejelser om generationsskifte og omdannelse af personlig ejede virksomheder til selskabsform er dog meget almene problemer.