Søg
Close this search box.

Varsling ved faresignaler

Varsling ved faresignaler.

Bestyrelsen har gode muligheder for at fungere som et internt varslingsorgan. Da bestyrelsen ikke er involveret i de daglige problemer, har den langt bedre forudsætninger for at beskæftige sig med de overordnede og mere langsigtede problemområder.

Bestyrelsen ser derfor ofte faresignalerne før den daglige ledelse. Alene dette forhold gør det fornuftigt at overveje etableringen af en professionel bestyrelse.

Hvis en virksomhed lukker, er det ofte en katastrofe. For ejeren/ejerne, medarbejderne, lokalsamfundet, pengeinstituttet og øvrige kreditorer. Ofte kan ulykken brede sig som ringe i vandet, fordi de berørte ikke kan bære tabet.

Hvad er det for faresignaler, som kan give en varsling om alvor lige problemer?